کشک خشک گاوی

کشک خشک گاوی گَلبانان از بیشترین مقدار کلسیم بین دیگر انواع لبنیات برخوردار است. مجموعه تولید و عرضه محصولات لبنی و غیرلبنی گَلبانان در تولید کشک سنتی از مواد ارگانیک و طبیعی استفاده می‌شود و نتیجه آن کشک خشک مرغوبی است که تا یک سال قابلیت نگهداری در محیط خشک و خنک را خواهد داشت. این کشک از شیر طبیعی گاوهای دامداری گَلبانان تهیه می‌شود و تمام راحل تولید تا بسته‌بندی و عرضه کاملا بهداشتی و ارگانیک است.

برای تهیه این محصول در تهران با نزدیک‌ترین شعبه به خود تماس حاصل نمایید.