ماست سنتی کم چرب

ماست سنتی و ارگانیک کم چرب

شیر کم‌چربی مورد استفاده در ماست سنتی ما از گاوهایی سالم گرفته می‌شوند. این گاوها با تغذیه ارگانیک و سالم مبتنی بر علوفه هایی به دور از آفت‌کش‌های شیمیایی و صنعتی و بسیار طبیعی رُشد کرده‌اند. ما فقط از شیرهای ارگانیک و سنتی گَلبانان استفاده می کنیم.

بهتر است ماست کم چرب گَلبانان را در دمای 0 تا 5 درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

  • ماست کم چرب سایز یک- 850 گرم

  • ماست کم چرب سایز سه - 1/5 کیلویی

  • ماست کم چرب دبه

ماست کم چرب گاوی و ارگانیک گلبانان

برای تهیه این محصول در تهران با نزدیک‌ترین شعبه به خود تماس حاصل نمایید.