روغن گاوی

روغن گاوی ارگانیک گلبانان

روغن گاوی گلبانان حاوی هیچ‌گونه روغن هیدروژنه نیست و در آن اثری از چربی‌های ترانس‌دار دیده نمی‌شود چرا که از شیر گاوهایی با نژاد اصیل تولید شده است و خوراک این دام‌ها کاملا طبیعی و ارگانیک است. مجموعه گَلبانان در دامداری کاملا ارگانیک خود، متعهد است تا از موادی چون پودر گوشت استخوان، مخمرها و کنسانتره صنعتی در خوراک دام استفاده نکند. این روغن حیوانی در رشد کودکان بسیار موثر است.

برای تهیه روغن گاوی، کره تهیه شده از شیر ارگانیک گلبانان در دمایی بین 100 تا 107 درجه جوشانده می‌شود تا آب کره تبخیر شود. در مرحله کاراملیزاسیون و بعد از اینکه دمای آن به 135 تا 137 درجه رسید، رنگ کاراملی و قهوه‌ای به خود می گیرد.در این مرحله ته نشین یا لِرد کره با صافی از آن جدا می شود و بعد از انتقال روغن به ظروف مخصوص، مدتی نیز در سردخانه نگهداری می شوند تا به بافت و رنگ موردپسندی برسند.

با نگهداری روغن گاوی در دمای خانه، تبدیل به مایع می شود و این موضوع به دلیل چربی اشباع شده بسیار بالای آن است. این محصول لبنی گَلبانان تا شش ماه می تواند نگهداری شود.

  • روغن گاوی 650 گرم

  • روغن گاوی 350 گرم

برای تهیه این محصول در تهران با نزدیک‌ترین شعبه به خود تماس حاصل نمایید.