خامه شکلاتی

خامه شکلاتی ارگانیک گلبانان

تولید خامه شکلاتی ارگانیک گلبانان همانند تولید خامه ساده است. خامه زیرچرخی، که با استفاده از دستگاه سپراتور به دست آماده حکم ماده اولیه خامه را دارد و چربی آن بین 65 تا 75 درصد است. بعد از جداسازی چربی از شیر با دستگاه سپراتور، در دستگاه کره گیر مخلوط می‌شود تا چربی و آب کاملا جدا می شوند. چربی باقیمانده مورد با شکلات‌های تخت کاملا مخلوط می‌شوند و پس از انتقال به ظروف مخصوص و نگهداری موقت در سردخانه، برای عرضه، راهی شعب گلبانان می‌شود.

برای تهیه این محصول در تهران با نزدیک‌ترین شعبه به خود تماس حاصل نمایید.