خامه صبحانه

خامه ساده ارگانیک گلبانان

برای تولید خامه صبحانه گَلبانان، خامه زیرچرخی، که با استفاده از دستگاه سپراتور به دست آمده حکم ماده اولیه خامه را دارد و چربی آن بین 65 تا 75 درصد است. بعد از جداسازی چربی از شیر با دستگاه سپراتور، در دستگاه کره گیر مخلوط می‌شود تا چربی و آب کاملا جدا شود. این محصول پس از انتقال به ظروف مخصوص و نگهداری موقت در سردخانه، برای عرضه، راهی شعب گلبانان می‌شود.

برای تهیه این محصول در تهران با نزدیک‌ترین شعبه به خود تماس حاصل نمایید.